Varusteet
Maakuntakomppania on nopean toiminnan yksikkö, eli joukot on pystyttävä hälyttämään liikkeelle nopealla aikataululla.  Siksi maakuntakomppaniaan sitoumuksen antanut henkilö saa kotiinsa tarvittavat varusteet asetta lukuun ottamatta. Varusteita on säilytettävä huolellisesti ja ne on sitoumusajan päätyttyä palautettava.

Tavoitetilassa maakuntajoukon henkilöillä on käytössä taistelijan vaatetusvarustus m05, jota voi käydä tutkimassa oheisen linkin kautta puolustusvoimien www-sivulta.  

Maakuntajoukot ovat tärkeä osa puolustusvoimien kokoonpanoa. Siksi myös komppanian varustus on uudenaikaista puolustusmateriaalia.