Kirkkonummen Sanomat 23.04.2006

Länsi-Uudenmaan komppanian päällikköä tapaamassa:

Maakuntakomppanian perustaminen miellyttävä haaste

Reservin yliluutnantti Markus Lassheikki ottaa vieraansa vastaan uudehkon talonsa ovella. Lämmin kädenpuristus ja partaisten kasvojen joukosta tuikkivat siniset silmät toivottavat tervetulleiksi. Gesterbyn takametsien mäeltä on komeat näköalat lähimetsään ja lumiselle pellolle. Christina-tyttären tähtikaukoputki parvekkeen oven edessä osoittaa, että näköalalle on ollut myös käyttöä. Eteisen matolla lojuva, vähän pureskeltu luu kertoo lisää talon asukkaista: Eurasier-rotua oleva pystykorva Nita on parhaillaan talon Katarina-emännän kanssa kävelyllä metsässä.

Länsi-Uudenmaan komppanian päällikkö

Uudenmaan sotilasläänin komentaja, eversti Kari Kasurinen on äskettäin määrännyt Lassheikin perustettavana olevan Länsi-Uudenmaan komppanian päälliköksi.

- Maakuntakomppaniat ovat Puolustusvoimien täysin uusia joukkoja, joille on suunniteltu myös muita turvallisuuteen liittyviä tehtäviä kuin alueensa paikallispuolustus. Kun lisäksi ottaa huomioon, että tehtäviin liittyvää lainsäädäntöä ollaan tietyiltä osin vasta luomassa, maakuntakomppanian perustamisessa on omat haasteensa, arvioi Lassheikki.

- Olen ollut mukana Kirkkonummen sotilasalueen toiminnassa kohta kymmenen vuotta, joten sitä kautta olen varmasti tullut tutuksi sotilasläänin henkilöstölle, pohdiskelee Lassheikki nimitystään. Kertausharjoitusvuorokausiakin on ehtinyt kertyä toista sataa, joten maanpuolustus on selvästi ollut sydäntä lähellä.

Lähellä luontoa

Markus Lassheikki on suorittanut varusmiespalveluksensa 1983 Uudenmaan Prikaatissa Dragsvikissä. Varusmiespalveluksen jälkeen oli vuorossa metsänhoitajan opinnot. Ulkona liikkumisen mahdollisuus oli vahva motiivi hakeutua metsäalalle, perustelee Lassheikki ammatinvalintaansa.

- Aikanaan aluemetsänhoitajan tehtävässä seutukunnan metsät ja tiestö tulivatkin tutuiksi. Nykyisessä MTK:n kehityspäällikön tehtävässä harvemmin enää pääsenkään metsään. Uusien toimintatapojen ja organisaatiorakenteiden kehittämisessä olen tekemisessä enemmänkin ihmisten kanssa, hän selvittää.

Kirkkonummella Lassheikki on asunut kohta 20 vuotta. Harrastuksina olevat metsästys ja patikointi sopivat hyvin yhteen ammatin kanssa, vaikka talonrakennus onkin viime aikoina vienyt vapaa-ajat

- Joskus noin kymmenen vuotta sitten tulin poikenneksi Uudenmaan sotilasläänin esikuntaan tarkistamaan sodanajan sijoitukseni. Esikuntapäällikkö sattui juuri silloin olemaan suunnittelemassa kertausharjoitusta ja totesi, että hänellä onkin harjoituksessa juuri sopiva tehtävä minulle täytettäväksi. Sen jälkeen eversti Kari Miekkavaara onkin pitänyt huolta siitä, että tarjolla on koko ajan ollut mielekästä koulutusta ja erilaisia esikuntatehtäviä, kertoo Markus Lassheikki.

Haasteena uuden organisaation ja toimintatavan luominen

Maakuntakomppanian perustamiseen ja käynnistämiseen liittyvät haasteet eivät Lassheikkiä pelota.

- Meillä on hyvä työryhmä, joka suunnittelee hommaa yhdessä ja jakaa tehtäviä. Suhtaudun asiaan vakavasti, sillä pyrin hoitamaan minulle annetut tehtävät mahdollisimman hyvin, Lassheikki painottaa. – Täytyy myös pitää mielessä maakuntakomppanian maanpuolustustarkoitus: mikäli organisaatiota joskus tarvitaan alueen puolustamiseen, sen pitää olla niin hyvin koulutettu, että komppania pystyy suoriutumaan sille annettavista tehtävistä. Virka-aputehtäviinkään ei mennä ilman koulutusta. Pääpaino, eli 80 % koulutuksesta tuleekin olemaan sotilaallista ja 20 % erilaista virka-apukoulutusta. Tässä on haasteena kokonaan uuden organisaation ja toimintatavan luominen.

Komppanian päällystön ja alipäällystön rekrytointi ja koulutus on juuri käynnistynyt. Sen jälkeen on miehistön vuoro. Internetistä ja sotilasläänin esikunnasta saatavan hakulomakkeen kannattaa kuitenkin kaikkien täyttää ja jättää jo nyt. Markus Lassheikki pitää lupaavana, että pelkästään helmi- maaliskuun aikana jo useita kymmeniä henkilöitä on jättänyt hakemuksensa maakuntakomppaniaan. Toki mukaan vielä mahtuu sekä upseereita ja aliupseereita, että erityisesti miehistöä.

– Naapurialueella Hiidenveden komppanian rekrytointi ja koulutus käynnistyi vuosi sitten ja noin 160 henkilön komppania on nyt täysvahvuinen. Uskon, että meidänkin alueellamme on runsaasti jo aiemmin sotilasalueen harjoituksissa mukana olleita reserviläisiä ja myös täysin uusia maanpuolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä, sanoo Lassheikki.

Teksti ja kuvat: Seppo Vahasalo