Kirkkonummen Sanomat 20.04.2006

Maakuntajoukot osa 2010-luvun puolustusjärjestelmää:

Rauhanajan suurin rakennemuutos menossa puolustusvoimissa

Uudenmaan sotilaslääni on valmistautumassa vuoden 2008 suureen rakennemuutokseen. Koko johtamis- ja hallintojärjestelmä uudistetaan perin pohjin ja varuskuntarakenne sekä varikko- ja varastoverkko rationalisoidaan. Osana rakennemuutosta Hyrylän varuskunta lakkautetaan ja Uudellemaalle perustetaan neljä maakuntakomppaniaa.

Raaseporin Komppania nousukiidossa

Länsi-Uudenmaan maakuntakomppania, työnimeltään ”Raaseporin Komppania”, kerää joukkoihinsa vapaaehtoisia maanpuolustajia Kirkkonummelta länteen. Maakuntajoukot perustetaan osana vuoden 2008 suurta puolustusvoimien rakennemuutosta, ja niistä tulee maakunnan nopean toiminnan joukot. Raaseporin komppanian naapuriyksikkö, Hiidenveden Komppania, on toiminut valtakunnallisena pilottihankkeena ja sen perustaminen onkin jo hyvin pitkälle. Komppanian upseerit ja aliupseerit saatiin koottua nopeasti ja miehistönkin viimeinen paikka täytettiin tammikuussa. Kokoonpanossa on mukana neljä varusmiespalveluksensa suorittanutta naista.

Raaseporin Komppanian perustaminen aloitettiin vasta tämän vuoden vaihteessa. Lopullisessa kokoonpanossa tulee olemaan noin 158 sopivaan ikäluokkaan kuuluvaa reserviläistä. Sen lisäksi jonkin verran kiinnostuneita mahtuu varalle. Vapaiden paikkojen odotetaan täyttyvän suhteellisen nopeasti, sillä heti alkuvaiheessa tehtäviin hakeutuneita on koossa useita kymmeniä.

Paikallinen nopean toiminnan yksikkö

Maakuntajoukko on puolustuvoimien sodan ajan joukko, jota voidaan käyttää rauhan aikana muita viranomaisia tukeviin virka-aputehtäviin. Koska maakuntajoukkoja harjoitetaan kiinteänä kokoonpanona ja toimintaan sitoutuneille henkilöille jaetaan aseet poislukien kaikki varusteet kotiin, ne pystytään hälyttämään esimerkiksi etsintätehtäviin lyhyellä varoitusajalla.

Aiemmalla varusmieskoulutuksella ei ole merkitystä, sillä jokaiselle valitulle annetaan tehtävän edellyttämä koulutus. Joukkoihin haetaan 30-45 vuotiaita miehiä ja naisia, jotka ovat valmiita pitämään kunnostaan huolta ja omistamaan aikaansa maanpuolustus- ja virka-aputehtäviin annettavalle koulutukselle. Joukoilla on käyttöä erilaisia osaamisalueita edistäville henkilöille, esimerkiksi taloushuollon ammattilaisille, autonasentajille sekä sairaahoitoalan henkilöille.

Valinta joukkoihin ja koulutus alkamassa

Raaseporin Komppaniaan haetaan parhaillaan upseereita ja aliupseereita, mutta myös miehistön valinnat alkavat tämän vuoden aikana. Koska paikat näyttävät täyttyvän nopeasti, kannattaa olla aktiivinen jo nyt. Lisätietoja maakuntajoukkoihin hakeutumisesta saa Uudenmaan sotilasläänin esikunnasta (puh. 019-181 0111, www.mil.fi/maavoimat/joukot/uudsle) tai Kirkkonummen sotilasläänin verkkosivuilta (www.kolumbus.fi/uudsal5/maakunta). Ensimmäinen ammunta- ja rykrytointipäivä päällystölle järjestetään Tammisaaren Baggbyssä 20.5.2006. Päivästä toimitetaan hakemuksensa jättäneille tarkemmat tiedot.

Kuva: Kirkkonummen sotilasalueen joukot saamassa palautetta taistelusimulaattoriharjoituksesta Syndalenin harjoitusalueella.