Tehtävät
Maakuntajoukkojen tärkein tehtävä on sotilaallinen maanpuolustus.

Tehtävät voivat käynnistyä esim. virka-apuna poliisille ja jatkua kohteen suojaamisena.
  1. Maakuntajoukkojen kehittämisen lähtökohtana on sodan ajan tehtävien lisäksi myös osallistuminen puolustusvoimien antamiin virka-aputehtäviin:
    - Virka-aputehtävät poliisille ja muille siviiliviranomaisille
    - Esimerkiksi palontorjunnan tukeminen, etsintätehtävät ja alueen eristäminen
    - Pelastuspalvelutehtävät

Maakuntajoukkojen toimivaltuudet perustuvat lainsäädäntöön. Ne tukevat yhteiskunnan toimintakykyä: