Kenttäkelpoisuustestit

Nykyaikaisen taistelukentän kuva edellyttää sotilailta ammatillisen osaamisen lisäksi hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Kenttäkelpoisuus tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina.

Maakuntajoukkoon hakeneiden kenttäkelpoisuus testataan. Kenttäkelpoisuustesti koostuu kuntotestistä, ammunnoista, marssista ja suunnistuksesta.

Kuntotesti koostuu lihaskuntotestistä ja kestävyystestistä (Cooper). Kunnon osalta valittavien henkilöiden tulee täyttää puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle asetettavat vaatimukset.

Kenttäkelpoisuusvaatimukset eivät ole mahdottomia. Reserviläinen joka haluaa kehittää suorituskykyään niin sodan ajan tehtävässä kuin myös arjessa, voi seuraavia vinkkejä noudattaen suhteellisen helposti parantaa kuntoaan. Liikuntaharrastuksen aloittaminen.

Puolustustusvoimien liikuntasivuilta  löytyy runsaasti opetusmateriaalia ja kuntotestejä, joiden avulla voi parantaa omaa suorituskykyään.