Kannusteet

Vapaaehtoinen maanpuolustus perustuu henkilöstön sisäiseen motivaatioon. 
Tätä palvelevat maakuntakomppanian henkilöstön kannusteet.  Niitä ovat mm:

Henkilöstölle ei ole taloudellisia kannusteita, eli varallaolosta ei saa palkkaa, mutta todelliset toiminnasta aiheutuneet kustannukset korvataan.