Ajankohtaista
 

Maakuntakomppanian perustaminen ja toimintavalmiuden luominen on edennyt suunnitelmien mukaan. Koska mm. asuinpaikan vaihdosten kautta joukossa on luonnollista vaihtuvuutta, otetaan hakemuksia toimintaan osallistumisesta vastaan jatkuvasti. Asiasta kiinnostuneita pyydetään lähettämään hakemuksensa Etelä-Suomen sotilasläänin Uudenmaan aluetoimistoon.

Vuonna 2011 järjestetään sekä koko komppanialle tarkoitettuja joukon harjoituksia että yksittäisen reserviläisen sijoituksesta riippuvia, tehtäväkohtaisia harjoituksia. Puolustusvoimien johtamia joukon harjoituksia koko komppanialle on huhtikuussa ja syyskuussa.
Komppanian omien harjoitusten lisäksi on mahdollista osallistua myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPKY) järjestämään koulutukseen. Kiinnostuksesta osallistua MPKY:n järjestämille kursseille kannattaa kertoa hyvissä ajoin joko omalle ryhmän- tai joukkueenjohtajalle.

Vuoden 2011 aikana järjestetään mm. seuraavaa toimintaa: